Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Niet in de balans opgenomen belangrijke verplichtingen

Meerjarige inkoopverplichtingen

Op grond van artikel 53 BBV worden in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden opgenomen. Zie hieronder de specificatie.

Omschrijving

Einddatum contract incl. optiejaren

Raming verplichting per jaar

Vervoercapaciteit RegioRijder

2022

100.000

Elektriciteit levering 2018-2022

2022

76.013

Onderhoud aan pompen en gemalen

2022

78.155

Financieel systeem

2023

71.000

BOA’s domein I en parkeercontroleurs inhuur

2024

109.663

Reiniging openbare ruimte

2024

327.575

Accountant

2024

86.000

Levering van elektriciteit voor de periode 2022-2025

2025

188.352

Kappen en rooien van bomen

2025

60.852

Bermen maaien

2025

58.475

Inhuur Servicebalie en TIC / Publieksbalie

2025

80.000

Onderhoud openbare verlichting

2025

81.569

Onderhoud installaties gemeentehuis

2026

59.989

Totaal

1.317.655

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07