Programmaverantwoording 2021

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Het programma richt zich op het behoud en versterking van het groene en cultuurhistorische karakter van Bloemendaal. Wonen in Bloemendaal is uniek en moet aantrekkelijk blijven. Wij zetten in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in samenwerking met de regio. In 2021 worden naast voortzetting van de uitvoering van diverse projecten, onder meer gericht op het uitbreiden van de sociale woningvoorraad en woningen voor het middensegment in de komende jaren. Ingezet wordt op verdere professionalisering van de afdeling Dienstverlening/Vergunningen en het voorbereiden van de invoering van de Omgevingswet in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07