Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1.3Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:
Wegen, Openbare verlichting, Bruggen, Riolering, Water, Beschoeiingen, Openbaar groen, Sportaccommodaties en sportvelden en Gebouwen en woningen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07