Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

2. Riolering

In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Onderdeel

Activiteiten

Riolering

Riool reinigen en inspecteren in Vogelenzang.

Duikers

Regulier onderhoud.

IBA's, rioolpompen en riool gemalen

Regulier onderhoud en inspectie, afhandeling storingen.

Straatkolken

Alle kolken zijn 1 keer leeggezogen, daarnaast regulier verhelpen van verstoppingen.

Drainage

De drainage is doorgespoten en de diepdrainage ontijzerd.

Grondwater

Optimalisatie inregeling deepwell-systeem.

In 2021 is de riolering vervangen in de Langelaan en Zuidlaan in Aerdenhout en in Veen en Duin en de Pieter Keijlaan in Bloemendaal.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07