Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3b. Beschoeiingen

In 2021 is alleen plaatselijk herstel van beschoeiingen in Bennebroek uitgevoerd.
Het beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2024 is in december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07