Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1c. Bruggen

Het houten brugdek en de liggers van de verkeersbrug in de Burgemeester Peereboom Vollerlaan in Aerdenhout is in 2021 vervangen door een duurzaam composiet brugdek met stalen liggers.
Ten laste van het reguliere onderhoudsbudget is in 2021 klein onderhoud uitgevoerd aan een aantal bruggen in de gemeente.
In december 2020 heeft de gemeenteraad het Beheerplan bruggen en beschoeiingen 2021-2024 vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07