Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

5. Gebouwen en woningen

In hoofdlijnen gaat het om de volgende gebouwen en woningen:

 1. het onderhoud van 22 gemeentelijke huurwoningen;
 2. het onderhoud van diverse gebouwen, die in gebruik zijn bij de bestuursdienst;
 3. het onderhoud van openluchttheater Caprera, de algemene begraafplaats van Bloemendaal en de bedrijfsruimte daarop, de cricketclub Bloemendaal, het dorpshuis Vogelenzang, de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, sporthal de Kooi, de Bokkedoorns, gebouw en hooiberg scouting Elswout, het jeugdhonk in Vogelenzang, het CSB, diverse kinderdagverblijven, gebouw Dennenweg 15, Paradijsvogel en de gemeentelijke muziekschool.

Activiteiten 2021

Huurwoningen

Uitvoering onderhoud volgens MJOP 2021

Gebouwen bestuursdienst

 1. Bloemendaalseweg 158/160:
 • begeleiding onderhoud aan WKO/CV ketels, elektrische installaties, automatische deuren, bedrijfsdeuren
 • aanbesteding onderhoud installaties gemeentehuis
 • controle van blusmiddelen
 • vervanging defecte bronpomp
 • periodieke keuring van de gasleiding en keerkleppen gemeentehuis
 • vervanging bronpomp
 • verzorgen van diverse oplaadpunten voor eigen wagenpark
 1. Buitenschilderwerk diverse panden

Bokkedoorns

Condensprobleem wijnopslag verholpen

Dorpshuis Vogelenzang

Realisatie verbouwing ruimte Kennemer Hart

Dorpshuis Vogelenzang

Oplossen storingen WKO en optimaliseren installatie

Caprera

Voorbereiden verbouw paviljoen

Kinheimweg 19 en 21

Vervangen plat dakbedekking

Reddingsbrigade

Een bedrijfsdeur vervangen

Scouting Elswout

Realisatie bouwkundige aanpassingen hooiberg

Sporthal de Kooi

Aanpassingen t.b.v. legionellapreventie

CSB Kerklaan

Aanpassen ruimte naast balie t.b.v. buitendienst

Werf Bennebroek

Voorbereiding nieuwbouw brandweerkazerne

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07