Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

4b. Sportaccommodaties en sportvelden

Sportvelden
Het onderhoud op en om de sportvelden van het BSM is voor het grootste deel uitgevoerd op basis van een groenbestek. BSM beschikt over een kunstgrasveld, dat door de gemeente wordt onderhouden.
Het sportveld aan de Donkerelaan wordt door de gemeente onderhouden.
Bij voetbalvereniging Vogelenzang wordt alleen groot onderhoud aan het ijsbaanveld en onderhoud aan de groensingel door de gemeente uitgevoerd.
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de betreffende sportbond.

De gebruikers (BSM Bennebroek, en cricketclub Bloemendaal en voetbalvereniging) waren tevreden over de kwaliteit van het in 2021 geleverde werk. Door het verbod op gebruik van onkruidbestrijding, kunnen de madeliefjes bij de cricketclub niet meer chemisch betreden worden. Door de grote overlast is er in 2021 een extra onderhoudsbeurt uitgevoerd. Naar verwachting zal er in 2023/2024 groot onderhoud aan dit veld gepleegd moeten worden.

In 2021 voldeden de sportvelden die in gemeentelijke beheer zijn in voldoende mate aan de normen van de betreffende sportbonden.

Sportvelden

m2

Trapveld en grasveld cricketclub

35.000

Grasvelden Rottegat

23.500

Kunstgrasveld Rottegat

9.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07