Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1a. Wegen

Uitgevoerd groot onderhoud
Het groot wegonderhoud in 2021 is uitgevoerd volgens het door het college van B&W op 4 mei 2021 vastgestelde onderhoudsplan.

Er is groot wegonderhoud uitgevoerd op de volgende wegen:

Rijksstraatweg

vervangen asfaltdeklaag (Zwarteweg-Willinklaan)

Zandvoorterweg

vervangen deklaag tussen Leeuwerikenlaan en Koekoeksweg

Bennebroekerlaan

vervangen deklaag incl. fietsstroken

Iepenlaan

vervangen deklaag en aanleg fietsstroken

Duinlustweg

vervangen deklaag tussen Kraantje Lek en Zijweg

Vogelenzang Oost

aanbrengen asfaltdeklaag voetpad langs geluidswal

Oosterduinweg

vervangen asfaltdeklaag, hertegelen trottoirs

Bilderdijklaan

hertegelen trottoirs

Uitgevoerd regulier onderhoud

Verkeersregelinstallaties

Regulier onderhoud en storingsafhandeling van verkeerslichten en knipperlichtinstallaties op zebrapaden.

Kabels en leidingen

In 2021 zijn 68 vergunningen aan nutsbedrijven verleend en 703 meldingen van graafwerkzaamheden in openbaar terrein afgehandeld. Bijzonder was in 2021 de aanleg van glasvezelkabels naar alle adressen in de bebouwde kommen van Bennebroek, Vogelenzang, Overveen en Bloemendaal door Deltafiber.

De wegen zijn het gehele jaar schoongehouden op de afgesproken beeldkwaliteit. Hiervoor is meer inspanning nodig. Onkruidgroei neemt toe.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07