Programmaverantwoording 2021

Onderwijs

Onderwijs

Doel van dit programma is het bewaken van de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs, het voorzien in kwalitatief goede huisvesting van scholen en de ondersteuning van scholen en leerlingen.

Openbaar basisonderwijs
Het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal (4 scholen), Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort berust bij een zelfstandig schoolbestuur: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland (STOPOZ). De toezichthoudende taken berusten sinds juli 2016 bij een raad van toezicht. De verantwoordelijkheid van de gemeente(raad) voor het openbaar onderwijs spitst zich toe op de (grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.

Huisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor diverse voorzieningen in het kader van de huisvesting van scholen. Nieuwbouw en uitbreiding van scholen zijn twee belangrijke onderwerpen, maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor de eerste inrichting van de scholen met meubilair en leermiddelen.

Ondersteuning scholen en leerlingen
Op basis van wetgeving, maar ook op basis van eigen beleid ondersteunt de gemeente directies/scholen en leerlingen. Het is van groot belang dat onderwijsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen, dat leerlingen in staat worden gesteld zoveel als mogelijk de school van hun keuze te bezoeken en dat vroeg- en voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07