Programmaverantwoording 2021

Onderwijs

Wat heeft het gekost?

Onderwijs

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 Lasten

-2.222

-2.261

-2.201

60

 Baten

204

183

177

-5

 Resultaat voor reservering

-2.018

-2.078

-2.024

54

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

-2.018

-2.078

-2.024

54

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2021

Begr. na wijziging 2021

Rekening 2021

Verschil Rek./Begr. 2021

 4.2

 Onderwijshuisvesting

-1.421

-1.473

-1.475

-2

 4.3

 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-597

-605

-549

56

 Totaal

-2.018

-2.078

-2.024

54

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 4 ONDERWIJS

-/- = nadeel

4.2 Onderwijshuisvesting

Geen bijzonderheden

-2.000

Totaal

-2.000

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lagere kosten leerlingenvervoer

6.000

Lagere lasten kinderopvang

40.000

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

10.000

Totaal

56.000

Totaal programma 4

54.000

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07