Programmaverantwoording 2021

Onderwijs

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

9

2018

18

2019

nnb

2020

nnb

2021

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

nnb

2018

nnb

2019

nnb

2020

nnb

2021

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (Bron: Ingrado)

0,9

2018

0,9

2019

1

2020

nnb

2021

Overige kengetallen op jaarbasis

2021

2020

2019

2018

- waarvan openbaar

1.047

1.080

1.099

1.073

- waarvan bijzonder

2.252

2.301

2.343

2.376

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.757

1.633

1.555

1.563

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

38,7

39,2

39,1

39,2

Percentage buitenleerlingen voortgezet onderwijs

80

82,4

88,5

86,9

- aangepast vervoer

52

43

40

56

- openbaar vervoer

0

1

2

3

- eigen vervoer

10

11

6

7

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07