Programmaverantwoording 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

Doel van dit programma is het bevorderen en in stand houden van sport, cultuur en recreatie, waaronder ook het op duurzame wijze beheren en inrichten van een aantrekkelijk (openbaar) groen en strand.

Met dit beleid willen we inwoners faciliteren om hun vrije tijd op een gezonde, veilige en ontspannen manier in te vullen.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07