Programmaverantwoording 2021

Sport, Cultuur en Recreatie

Kengetal

Uitkomst 2020

Begroting 2021

Uitkomst 2021

Niet-sporters, Bron: gezondheidsmonitor GGD'en / CBS / RIVM

32,8%

niet bekend

nnb

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07