Programmaverantwoording 2021

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig onderhoudsniveau, met – over de jaren heen – minimale kosten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de fiets- en voetpaden.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07