Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren.

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 795.000 in 2020, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3.

Woonlasten eigen woning

2019

2020

2021

Afwijking in % tussen 2020 en 2021

Bloemendaal

Onroerende-zaakbelastingen

828,32

815,07

859,40

5,4%

Afvalstoffenheffing

368,60

377,13

401,82

6,5%

Rioolheffing eigenaar

106,32

105,56

111,30

5,4%

Rioolheffing gebruik

143,08

141,87

144,10

1,6%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

-6,69

76,99

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

-0,56

6,42

Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik lager of gelijk aan 250 m3.

Woonlasten huurwoning

2019

2020

2021

Afwijking in % tussen 2020 en 2021

Bloemendaal

Afvalstoffenheffing

368,60

377,13

401,82

6,5%

Rioolheffing gebruik

143,08

141,87

144,10

1,6%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

7,32

26,92

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

0,61

2,24

Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten worden gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde tabel wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen in €

Bloemendaal

Nederland gemiddeld

Woonlasten

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Eénpersoonshuishouden

1.330

1.321

1.390

672

705

737

Meerpersoonshuishouden

1.446

1.440

1.517

740

776

811

Onroerende zaakbelastingen

Tarief woningen (%)

0,1185

0,1081

0,1081

0,1115

0,1102

0,1043

Tarief niet-woningen (%)

0,5619

0,5575

0,6299

0,4780

0,5069

0,5146

Uit de Coelo atlas voor de lokale lasten 2021 blijkt dat het tarief OZB voor woningen (0,1081%) in Bloemendaal ca. 3,6% boven het landelijk gemiddelde van 2021 (0,1043%) ligt.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07