Jaarrekening 2021

Balans met toelichting

Financiële Vaste Activa

FINANCIELE VASTE ACTIVA

1 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

Aandelen BNG Bloemendaal

35.100

0

0

35.100

Aandelen BNG Bennebroek

15.928

0

0

15.928

Aandelen De Meerlanden NV

281.643

1.191.822

0

1.473.465

Aandelen Stedin *

11.844

0

0

11.844

Totaal 1

344.515

1.191.822

0

1.536.337

2 Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

Voorschot Spaarnelanden

33.678

0

0

33.678

Totaal 2

33.678

0

0

33.678

3 Leningen aan woningbouwcorporaties

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

Totaal 3

0

0

0

0

4 Overige langlopende leningen u/g

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

Verstrekte Startersleningen

87.487

0

2.280

85.207

Geldlening Antoniusschool

297.000

0

9.000

288.000

Geldlening Sparrenbosschool

185.161

0

3.371

181.790

Geldlening Bos en Duinschool

214.404

0

3.388

211.016

Totaal 4

784.052

0

18.039

766.013

5 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2020

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

31-12-2021

Totaal 5

0

0

0

0

* Dit betreft de aandelen van het netwerkbedrijf Stedin. De aandelen in het productiebedrijf Eneco zijn in 2020 verkocht. De verkochte aandelen zijn bij de splitsing van Eneco in natura verkregen en de kostprijs van de aandelen bedroeg nihil.

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07