Jaarrekening 2021

Overige overzichten

Omschrijving reserves

Begroting na wijziging in €

Realisatie 2021 in €

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

74.503

74.503

74.503

74.503

Dekkingsreserve riolering buitengebied

25.359

25.359

25.359

25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

48.094

48.094

48.094

48.094

Reserve explosievenopruiming

25.000

25.000

0

0

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

172.956

0

172.956

147.956

0

147.956

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07