Programmaverantwoording 2021

Volksgezondheid en Milieu

Kengetal

Uitkomst 2020

Begroting 2021

Uitkomst 2021

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner), Bron: CBS

181,7 kilo

130 kilo

178

Hernieuwbare elektriciteit, Bron: RWS / Klimaatmonitor

2,5% (2018)

2,00%

nnb

Overige kengetallen op jaarbasis

2017

2018

2019

2020

2021

gemiddeld

Begrafenis

66

79

47

54

48

59

Bijzetting urn

11

11

10

8

12

10

Asverstrooiing

4

3

4

4

4

4

Bergweg Bloemendaal

77

89

57

62

60

69

Binnenweg Bennebroek

4

4

4

4

4

4

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07