Programmaverantwoording 2021

Bestuur en Ondersteuning

Kengetallen

Kengetal

Uitkomst 2020

Begroting 2021

Uitkomst 2021

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

6,94 fte

6,95 fte

6,98 fte

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

6,67 fte

6,54 fte

6,66 fte

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

€ 718

€ 733

€ 755

Externe inhuur (% van totale loonsom + kosten inhuur externen)

12,64%

8%

11,59%

Overhead (% van totale lasten)

16,10%

15,99%

15,67%

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07