Programmaverantwoording 2021

Sociaal Domein

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar

489,6

2019

Bron: CBS / LISA

502,4

2020

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,00%

2019

Bron: CBS

1,00%

2020

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

2,00%

2019

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2,00%

2020

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

67,40%

2019

Bron: CBS

67,70%

2020

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

-

2019

Bron: CBS

1,00%

2020

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

275,8

1e hj 2020

Bron: CBS

169,7

2e hj 2020

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

91,8

2e hj 2019

Bron: CBS

99,1

1e hj 2020

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

6,80%

1e hj 2020

Bron: CBS

7,10%

2e hj 2020

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,60%

2e hj 2020

Bron: CBS

0,70%

1e hj 2021

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,30%

2e hj 2015

Bron: CBS

geen info

geen info

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

600

2e hj 2020

Bron: CBS / Monitor Sociaal Domein

600

1e hj 2021

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07