Programmaverantwoording 2021

Veiligheid

Kengetal

Uitkomst 2020

Begroting 2021

Uitkomst 2021

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren, Bron: Bureau Halt

160

nnb

nnb

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners, Bron: CBS

0,6

nnb

0,8

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners, Bron: CBS

2

nnb

2

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners, Bron: CBS

2,5

nnb

2,3

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners, Bron: CBS

6,9

nnb

3,1

Deze pagina is gebouwd op 07/13/2022 09:59:06 met de export van 07/13/2022 09:45:07